Yoshinori Kaneko had 2 top ten finishes and won $123,970 in his career.

yoshinori kaneko career stats

Explore