Justin Thomas has 4 top ten finishes a 70.5 scoring average and has won $3,566,403 this season.

jasper thomas stats
Interpreted as:
jasper thomas stats this season

Explore